priredio: FRAMIR

„Stoga budi budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tome što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega!“  (Lk 21, 36)

GOSPODIN DOLAZI K TEBI

Gospodine, neka me Tvoj dodir blagoslovi prije nego započne dan.

Gospodine, daj da Tvoje oči barem nekoliko trenutaka otpočinu na očima mojim.

Gospodine, dopusti mi da znanje o Tvome prijateljstvu ponesem u svoj svagdan.

Gospodine, ispuni moju dušu:

glazbom svojom,

mislima svojim,

radošću svojom.

Gospodine, prati me kroz buku dana.

I neka sunčani trak ljubavi Tvoje poljubi vrhunce misli mojih.

Gospodine, neka u dolini mojih napora sazrijeva žetva moja.

                (R. Tagore)

***

„Budni budite i svako doba molite!“ Kako su suvremene i zahtjevne ove Tvoje riječi, Gospodine! Izrekao si ih prije mnogo godina, a Crkva ih i danas u ovo sveto i posebno vrijeme  ponavlja s nesmanjenom brigom i jačinom: meni, tebi i svima koji je srcem žele čuti. I neka nas Tvoja riječ drži tako  budnima da nam ne bi morao doviknuti: «Probudite se!» jer smo tvrdo pozaspali.