priredio: FRAMIR

DUŠE SVETI, OČISTI MOJU DUŠU
Svemogući Bože, vječni pravedni i milosrdni Oče,
daruj mi, da po tvojoj milosti, uvijek vršim tvoju Volju i da želim ono što Ti hoćeš. Očisti moju dušu, da obasjana svjetlom Duha Svetoga i upaljena njegovom ljubavlju, može sljediti primjer Tvoga Sina i našega Gospodina, Isusa Krista.
Daj mi da po tvojoj milosti dođem k tebi, Uzvišeni i Svemogući Bože, koji živiš i kraljuješ u slavi, u savršenom Trojstvu i Jedinstvu, u sve vijeke vjekova.  Amen.

                                                             (sv. Franjo Asiški)

Molitva Duhu Svetomu
Dođi Duše Presveti, prosvijetli moju pamet da spoznam uvijek što mi je činiti, što je Božja Volja.
Podaj mi milost, da uvijek i na vrijeme prepoznam glas savjesti kao Tvoj glas,
i daj mi snage da ga prihvatim i da mu se nikada više ne oduprem.
Pomozi mi, da mogu dobro iskoristiti vrijeme, uvijek slaveći Boga, ma što god radio.
Probudi u mojoj duši smisao za žrtvu i odricanje.
Uništi moje sebeljublje, da mogu samo za Boga živjeti.
Prosvijetli me, da mogu sabrano i iskreno moliti,
donositi dobre odluke i izvršavati ih.
Ukloni iz moje duše svaku sumnju i daj mi jakosti da se potpuno predam tebi, da me Ti vodiš, po Marijinom primjeru, u zajedništvu sa Isusom i Bogom Ocem.

Amen!

(nepoznati autor)