priredio: FRAMIR

O Duše Sveti, siđi!
Za one ognje, što su dugo gutali
trnjake mojih strasti;
Za one vatre pastirske
na vrhovima mojih sanja Jutarnjih;
Za kresove i plamene
U moje tihe večeri:
O Duše Sveti, priđi!…
Rođenja svoja sva ja znam.
I Smrti sve. I sve mi Uskrse.
AI’ nikad još ne dočekah
I praznik svojih Duhova.
A ja sam željan tvoga plama:
Pa da krv nova sve mi žile napuni.
I Jezik moj progovori.
I stvara moja r’ječ.
Ja i sad znam, da još sam n’jem
U vječnome govoru
Svih stvari ….

(Vladimir Nazor)