priredio: FRAMIR

KAKO TREBA LJUBITI
Rabi Moše Lob je pričao: Kako treba ljubiti ljude, naučio sam od jednog seljaka. Sjedio je s ostalim seljacima u gostionici i pio. Dugo je šutio kao i ostali. No, kad mu je vino omekšalo srce, obratio se svom susjedu za istim stolom koji je jednako šuteći sjedio: »Reci, voliš li ti mene ili ne?« Ovaj pomalo iznenađen pitanjem i onako smeten odgovori mu: »Da, jako te volim.« Seljak mu na to reče: »Hm, ti veliš da me voliš, a nemaš pojma što mi nedostaje. Kad bi ti mene uistinu volio, ti bi  znao npr. da mi treba još jedno piće.« Ovaj na to nije mogao reći ni riječi. A i seljak koji je pitao, zašutio je opet kao i prije.
Ja sam pak shvatio: Ljubav prema ljudima zahtijeva da razumijemo njihove potrebe i nosimo njihove nevolje. (Hasidska priča )

SVJETLO OD SVJETLA
Gospodine, preplavi svojim Duhom naša srca i naš život. Prožmi sve naše biće i uzmi ga tako savršeno u posjed da naš život ne bude drugo do ižarivanja tvoga života. Svijetli kroz nas i stanuj tako u nama da svatko koga sretnemo osjeti tvoju nazočnost u našim srcima. Ostani u nama. Tada ćemo svijetliti kao što ti svijetliš, a svjetlo će dolaziti posve od tebe. Daj da te slavimo kako je tebi najdraže – da ljudima oko nas budemo svjetlo. Daj nam da te naviještamo svojim primjerom, svijetlom puninom ljubavi što je pališ u nama. (John Henry Newman)