pripremio: Mali Brat FRAMIR

Zaputio se Mali Brat na vjeronauk u obližnje selo. Usput sustigne jednu majku koja je vodila petogodišnju djevojčicu. Kad je ugledala Maloga Brata, djevojčici je nešto bilo čudno. Valjda zbog  toga što do sada nije možda ni vidjela fratra u habitu. Stalno se okretala i radoznalo gledala Maloga Brata. Zamijetila to majka pa je poluglasno opominjala:
– Kćeri moja. Ma nemoj se okretati,  Nije to pristojno. Što gledaš? Pa ta to ti je fratar!
– Ne razumijem, nama, kako fratar? Gore je striko, a dolje teta – začuđeno će djevojčica.