Daily Archives: 27. ožujka 2010.

Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije

piše: Kristina

BEZGREŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Antifona Blažene Djevice Marije

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične među ženama,

kćeri i službenice svevišnjega Kralja,

Majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista,

Zaručnice Duha Svetoga:

moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom

i svim nebeskim silama i sa svima svetima

kod svoga svetoga ljubljenoga Sina,

Gospodina i Učitelja.