Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože,

podaj da mi slabi

radi tebe vršimo ono što znamo da ti hoćeš

i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa,

da iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni

i raspaljeni ognjem Duha Svetoga,

uzmognemo slijediti stope tvoga Sina,

Gospodina našega Isusa Krista,

i da samo po tvojoj milosti dođemo

k tebi, Svevišnji,

koji u savršenom Trojstvu

i jednostavnom Jedinstvu

živiš i kraljuješ i slavno vladaš,

svemogući Bog,

po sve vijeke vjekova. Amen.

(FI 233)