Daily Archives: 2. veljače 2010.

Poticaj na pohvalu Bogu

Bojte se Boga i dajte mu čast.

Dostojan je Gospodin primiti hvalu i čast.

Svi koji se Gospodina bojite, hvalite ga.

Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom.

Hvalite ga, nebo i zemlja.

Sve rijeke, hvalite Gospodina.

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se u njemu.

Aleluja, aleluja, aleluja! Kralju Izraelov!

Svaki duh neka hvali Gospodina.

Hvalite Gospodina, jer je dobar.

Vi svi, koji ovo čitate, blagoslivljajte Gospodina.

Sva stvorenja, hvalite Gospodina.

Sve ptice nebeske, hvalite Gospodina.

Sva djeco, hvalite Gospodina.

Dostojan je zaklani Jaganjac primiti hvalu, slavu i čast.

Blagoslovljeno budi presveto trojstvo i nerazdjeljivo Jedinstvo.

Sveti Mihaele, brani nas u boju.

Na slavu Krista i siromaška Franje.

Amen. Amen. Aleluja.

Franjevački Tebe Boga hvalimo

Ti si svet Gospodin, Bog jedini,

koji čudesa stvaraš.

Ti si jak,

Ti si velik,

Ti si svevišnji,

Ti si svemogući kralj.

Ti si, Oče sveti,

kralj neba i zemlje.

Ti si trojstven i jedini

Gospodin Bog nad bogovima.

Ti si dobro, svako dobro, vrhovno dobro,

Gospodin Bog živi i istiniti.

Ti si ljubav, sveta ljubav.

Ti si mudrost,

Ti si poniznost,

Ti si strpljivost,

Ti si ljepota,

Ti si blagost,

Ti si sigurnost,

Ti si spokojstvo,

Ti si radost,

Ti si nada naša i veselje,

Ti si pravednost,

Ti si umjerenost,

Ti si sve naše bogatstvo do zasićenosti,

Ti si ljepota i blagost,

Ti si utočište,

Ti si čuvar i branitelj,

Ti si zaklon,

Ti si rashlada,

Ti si naša nada,

Ti si naša vjera,

Ti si naša ljubav,

Ti si sva naša naslada,

Ti si naš vječni život, Veliki i divni Gospodine,

Svemogući Bože,

Milosrdni Spasitelju.

(FI 261)

Svemogući, vječni Bože

Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože,

podaj da mi slabi

radi tebe vršimo ono što znamo da ti hoćeš

i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa,

da iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni

i raspaljeni ognjem Duha Svetoga,

uzmognemo slijediti stope tvoga Sina,

Gospodina našega Isusa Krista,

i da samo po tvojoj milosti dođemo

k tebi, Svevišnji,

koji u savršenom Trojstvu

i jednostavnom Jedinstvu

živiš i kraljuješ i slavno vladaš,

svemogući Bog,

po sve vijeke vjekova. Amen.

(FI 233)

Antifona Blažene Djevice Marije

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične među ženama,

kćeri i službenice svevišnjega Kralja,

Majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista,

Zaručnice Duha Svetoga:

moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom

i svim nebeskim silama i sa svima svetima

kod svoga svetoga ljubljenoga Sina,

Gospodina i Učitelja.

(FI 281)

Franjin „Zdravo Marijo“

Zdravo Gospodarice, sveta Kraljice,

Bogorodice Marijo,

ti si djevica koja si postala Crkvom,

i izabrana od presvetog Oca na nebu da te posveti

sa presvetim Sinom svojim

i Duhom Svetim Utješiteljem.

U tebi je bila i jest sva punina milosti

i svako dobro.

Zdravo palačo njegova,

zdravo njegovo svetohranište,

zdravo kućo njegova.

Zdravo odjećo njegova,

zdravo njegova službenice,

zdravo majko njegova.

I sve vi, o svete kreposti,

koje se po milosti i rasvjetljenju Duha Svetoga

ulijevate u srca vjernika da Bogu

od nevjernika napravite vjernika.

(FI 259)

Franjin “Oče naš”

O presveti Oče naš: stvoritelju, otkupitelju, tješitelju i spasitelju naš.

Koji jesi na nebesima: u anđelima i svetima prosvjetljujući ih da spoznaju kako si ti, Gospodine, svjetlo koje raspaljuje ljubav; ti si, Gospodine, ljubav koja stanuje u njima i ispunja ih do blaženstva: ti si, Gospodine, vrhovno dobro, vječno dobro, od kojega je svako dobro, bez kojega nema dobra.

Sveti se Ime tvoje: neka bude u nama jasna spoznaja o tebi, kolika je širina tvojih dobročinstava, duljina tvojih obećanja, visina veličanstva i dubina tvojih sudova.

Dođi kraljevstvo tvoje: da ti, po milosti, u nama kraljuješ i učiniš da dođemo u tvoje kraljevstvo, gdje vlada jasno gledanje tebe, savršena ljubav prema tebi, blaženo zajedništvo s tobom i vječno uživanje tebe.

Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji: da te ljubimo svim srcem misleći uvijek na tebe; svom dušom, čeznući uvijek za tobom; svim umom, upravljajući prema tebi sve svoje nakane tražeći u svemu tvoju slavu; i svom snagom svojom, trošeći svoje sile i osjećaje duše i tijela na službu tvoje ljubavi i ni na što drugo; ljubeći bližnjega kao sami sebe, privlačeći koliko možemo druge k tvojoj ljubavi, radujući se dobru drugih kao svojemu dobru i suosjećajući s drugima u nevolji, da ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni.

Kruh naš svagdanji, ljubljenoga Sina svoga, Gospodina našega Isusa Krista, daj nam danas: na spomen, na razumijevanje i na poštivanje ljubavi koju je pokazao prema nama i svega što je za nas rekao, učinio i pretrpio.

I otpusti nam duge naše: po svom neizrecivom milosrđu, po kreposti muke Sina tvoga, po zaslugama preblažene Djevice i svih odabranih tvojih.

Kako i mi otpuštamo dužnicima svojim: što još posve ne otpustismo, ti, Gospodine, učini da otpustimo, da radi tebe istinski ljubimo neprijatelje i za njih kod tebe pobožno zagovaramo, nikom zlo za zlo ne uzvraćajući i nastojeći u tebi svima biti od koristi.

I ne uvedi nas u napast: skrivenu ili očitu, iznenadnu ili nepogodnu.

Nego izbavi nas od zla: prošloga, sadašnjega i budućega.

Slava Ocu …

  (FI 266-275)

PRED KRIŽEM I SVETOHRANIŠTEM

Klanjamo ti se,

presveti, Gospodine Isuse Kriste,

ovdje i po svim tvojim crkvama

koje su po cijelome svijetu,

i blagoslivljamo te,

jer si po svojem svetom križu

otkupio svijet.

(FI 111)